x
Najbliższy chat on-line
odbędzie się w dniu

w godzinach
menu
a a a

Codzienne refleksje

POZYTYWNE ASPEKTY NEGATYWNYCH DOŚWIADCZEŃ

Nasze duchowe i emocjonalne dojrzewanie w AA bardziej niż na sukcesach opiera się na porażkach i przeszkodach. Jeśli będziesz miał to na uwadze, twoje zapicie, zamiast ściągać cię w dól, może wywindować cię w górę.
JAK TO WIDZI BILL, STR. 184

Znosząc ból i przeciwności, jakie współzałożyciele Wspólnoty napotykali i przezwyciężyli, Bill W. pozostawił nam w spadku jasne przesłanie: nawrót i zapicie mogą przerodzić się w doświadczenie pozytywne, które przybliża nas do abstynencji i zdrowienia przez całe życie. ,,Wpadka' potwierdza ostrzeżenie, które bez przerwy słyszymy na mityngach: ,,Nie sięgaj po pierwszy kieliszek!' Umacnia ona naszą wiarę w postępujący charakter choroby alkoholowej i uzmysławia nam zarówno potrzebę, jak i niezwykłe piękno pokory, którą przesycony jest Program. Gdy zaczyna mną rządzić moje ego, proste prawdy muszą docierać do mnie w skomplikowany sposób.
26 MAJA
cytat: Codzienne Refleksje; (C) BSK AA; Wszelkie Prawa Zastrzeżone