x
Najbliższy chat on-line
odbędzie się w dniu

w godzinach
menu
a a a

Codzienne refleksje

OTWARTY UMYSŁ

Prawdziwa pokora i otwarty umysł mogą doprowadzić nas do wiary...
DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI, STR. 35

Moje chore myślenie doprowadziło mnie do przekonania, że kontroluję swoje picie - ale tak nie było. Gdy trafiłem do AA, zrozumiałem, że Bóg przemawia do mnie poprzez grupę. Miałem na tyle otwarty umysł, żeby wiedzieć, że potrzebuję Jego pomocy. Autentyczna, szczera akceptacja zasad AA zabrała mi nieco więcej czasu, ale wraz z nią osiągnąłem pokorę. Zdaję sobie sprawę, jaki byłem obłąkany, i jestem wdzięczny, że przywrócono mi poczytalność i zdrowie duchowe i że mogę trzeźwieć. Ten nowy, zdrowiejący ja jest dużo lepszym człowiekiem niż ten, jakim byłbym bez pomocy AA.
18 PAŹDZIERNIKA
cytat: Codzienne Refleksje; (C) BSK AA; Wszelkie Prawa Zastrzeżone