x
Najbliższy chat on-line
odbędzie się w dniu

w godzinach
menu
a a a

Codzienne refleksje

WYSTARCZY SPRÓBOWAĆ

Moja równowaga wypływała z tego, że zamiast żądać otrzymania czegoś, sam próbowałem dawać.
THE BEST OF BILL (NAJCIEKAWSZE WYJĄTKI Z PISM BILLA), STR. OR. 46 - 47

Dopóki próbuję i staram się - z całego serca i z całej duszy - przekazywać innym to, co przekazano niegdyś mnie samemu, i póki nie żądam za to niczego w zamian - dopóty życie dobrze mnie traktuje. Zanim trafiłem ,,na Program', nie bardzo umiałem dawać bezinteresownie. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że dając siebie za darmo, szybko zacznę otrzymywać - wcale tego nie oczekując ani niczego nie żądając. Dziś - jak określił to Bill W. - otrzymuję dar ,,równowagi': trwałej przynależności do AA; trwałego spokoju wewnętrznego; i, przede wszystkim, trwałej więzi z moją Siłą Wyższą, ktorą ja osobiście nazywam Bogiem.
21 SIERPNIA
cytat: Codzienne Refleksje; (C) BSK AA; Wszelkie Prawa Zastrzeżone