x
Najbliższy chat on-line
odbędzie się w dniu

w godzinach
menu
a a a

Przyjaciele AA o Wspólnocie

Przyjaciele Wspólnoty AA to osoby niebędące alkoholikami, które swoją wiedzą, zaangażowaniem i przekonaniem o słuszności idei AA, służą i pomagają wspólnocie.

Zapraszamy do obejrzenia i posłuchania, co o Wspólnocie AA mają do przekazania nasi przyjaciele.

 

Bohdan Woronowicz

 

Ewa Woydyłło-Osiatyńska

 

Katarzyna Nosowska

 

Lidia Popiel-Linda

 

Liliana Polak

 

Małogrzata Zwiercan

 

Sebastian Lizińczyk

 

Agnieszka Filipek

 

Andrzej Bujkowski

 

Andrzej Chrobot

 

Andrzej Forma

 

Edyta Gulbinowicz

 

Hanna Ostrowska Biskot

 

Hieronim Wrona

 

Jagoda Fudała

 

Krzysztof Brzózka

 

bp Tadeusz Bronakowski