x
menu
a a a

12 Kroków, 12 Tradycji i 12 Koncepcji AA

12 Kroków AA

Współzałożyciel Wspólnoty AA Bill W. nazywa Dwanaście Kroków zbiorem „zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem”. Drugi współzałożyciel AA Dr Bob powiedział: „W postaci skondensowanej naszych Dwanaście Kroków sprowadza się do słów: miłość i służba”. Pracować nad Programem AA, to znaczy pracować nad Krokami. Cały Program Dwunastu Kroków wymaga stałego i osobistego wysiłku w stosowaniu się do jego zasad i ma na celu zmianę określonych nawyków, utartych schematów myślenia i zmianę dotychczasowego oglądu siebie i świata. Praca nad Krokami pozwala osiągnąć trzeźwość i trwać w niej. Program Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików znajduje także zastosowanie w codziennym życiu poza Wspólnotą AA - część Kroku Dwunastego mówi... i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Wielu ludzi nie będących alkoholikami uważa, że w rezultacie stosowania Dwunastu Kroków zdołało rozwiązać inne problemy życiowe. Dwanaście Kroków to droga do szczęśliwego i wydajnego życia, zarówno dla alkoholików jak i niealkoholików.

czytaj dalej

12 Tradycji AA

Wspólne doświadczenie pierwszych dziesięciu lat złożyło się na Dwanaście Tradycji. Opublikowane na łamach Grapevine w 1946 r. "w dłuższej wersji", w 1950 r. zostały skondensowane do ich dzisiejszej postaci. Tradycje, to wskazania i wytyczne regulujące życie Wspólnoty i gwarantujące jej jedność. Według nich AA układa swoje stosunki ze społeczeństwem.

"Nasze Tradycje są przewodnikiem do lepszego planowania naszej pracy i życia" - powiedział współzałożyciel AA Bill W. "I mają tę samą wagę i znaczenie dla grupowego przeżycia i harmonii, co Dwanaście Kroków dla trzeźwości i spokoju ducha indywidualnego uczestnika... Większość nie może zdrowieć bez pomocy grupy. Grupa musi przetrwać, aby przetrwała jednostka...".

czytaj dalej

12 Koncepcji AA

Niniejsza skrócona wersja ”Dwunastu Koncepcji dla służb AA w Polsce” została zaakceptowana przez Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce. Poniższe Koncepcje mają zastosowanie w pełnieniu służby na wszystkich poziomach struktur AA w Polsce – w Służbie Krajowej AA, w regionach AA, w intergrupach AA oraz w grupach AA. Stosowanie zasad zawartych w Dwunastu Koncepcjach ma także znaczenie dla osobistego rozwoju indywidualnego członka.

czytaj dalej