x
menu
a a a

Biuletyn "Zdrój"

Biuletyn "ZDRÓJ" jest pismem, w którym Anonimowi Alkoholicy dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Znajdują się w nim materiały dotyczące Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji AA, radości, problemów, doświadczeń, które spotykają alkoholików na drodze do osiągnięcia trzeźwości. Teksty publikowane w "Zdroju" pisane są "językiem serca".
Biuletyn wydawany jest sześć razy w roku.

 

Aby przejść na stronę biuletynu kliknij na obrazek

Biuletyn Zdrój