x
menu
a a a

Codzienne refleksje

PRAWDZIWA TOLERANCJA

Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI, STR. 139

Krótka wersja Tradycji Trzeciej dotarła do mnie za sprawą preambuły AA. Gdy trafiłem do Wspólnoty, nie potrafiłem zaakceptować siebie, swojego alkoholizmu ani Siły Wyższej. Gdyby moje członkostwo obwarowane było jakimiś wymogami natury fizycznej, psychicznej, etycznej czy religijnej - to dziś bym już nie żył. Na taśmie z nagraniami wypowiedzi Billa W. na temat Tradycji usłyszeć można, że Trzecia Tradycja stanowi gwarancję osobistej wolności i stoi na jej straży. Największe wrażenie wywarła na mnie akceptacja, jakiej zaznałem ze strony uczestników AA, którzy przyjęli mnie do Wspólnoty i tolerowali mnie w niej. W moim odczuciu, akceptacja jest wyrazem miłości - a miłość jest tym, czego chce dla nas Bóg.
29 MAJA
* Cytat: Niniejszy przekład z języka angielskiego jest udostępniany wyłšcznie do osobistego przeglšdania i korzystania, nie można go powielać, pobierać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób kopiować. A.A.W.S; Wszelkie Prawa Zastrzeżone.