x
Najbliższy chat on-line
odbędzie się w dniu

w godzinach
menu
a a a

Codzienne refleksje

,,... OSÓB, KTÓRE SKRZYWDZILIŚMY...'

... i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI, STR. 78

W Kroku Ósmym mowa jest o wszystkich osobach, które skrzywdziliśmy. Nie mogę umieścić na liście tylko kilku wybranych nazwisk ani nikogo pominąć. Mają się na niej znaleźć wszyscy, którym wyrządziłem krzywdę. Od razu widać, że Krok ten wiąże się z przebaczeniem - bo jeśli nie będę gotów komuś wybaczyć, to nie umieszczę jego nazwiska na liście. Zanim przystąpiłem do sporządzania jej, odmówiłem krótką modlitwę: ,,Przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili - kiedykolwiek i w jakichkolwiek okolicznościach'. Gdy odmawiam modlitwę ,,Ojcze nasz...', dobrze mi robi chwila zadumy nad jakże ważnymi słowami: ,,... jako i my...' ,,I odpuść nam nasze winy, j a k o i m y odpuszczamy naszym winowajcom'. ,,Jako i my' oznacza tu: ,,w taki sam sposób, tak samo'. Proszę, by przebaczono mi w taki sam sposób, w jaki ja przebaczam innym. Jeśli żywię do kogoś samonapędzającą się nienawiść lub urazę, to odmawiając ten fragment modlitwy, powinienem prosić Boga, aby tchnął we mnie ducha przebaczenia.
9 SIERPNIA
cytat: Niniejszy przekład z języka angielskiego jest udostępniany wyłšcznie do osobistego przeglšdania i korzystania, nie można go powielać, pobierać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób kopiować. A.A.W.S; Wszelkie Prawa Zastrzeżone.