x
menu
a a a

Codzienne refleksje

PRZYCIĄGANIE, NIE REKLAMOWANIE

W rezultacie wielu bolesnych doświadczeń doszliśmy, jak sądzimy, do tego, jak powinna ona [właściwa polityka informacyjna] wyglądać. Pod wieloma względami jest ona odwrotnością tradycyjnej praktyki reklamowej. Zrozumieliśmy bowiem, że musimy stosować zasadę przyciągania, a nie reklamowania czy lansowania.
DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI, STR. 179 - 180

Gdy piłem, reagowałem złością, użalaniem się nad sobą i oporem wobec każdego, kto chciał mnie zmienić. Wówczas chciałem jedynie zostać zaakceptowany przez drugiego człowieka po prostu takim, jaki byłem - i, co ciekawe, to właśnie znalazłem w AA. Wziąłem sobie do serca koncepcję przyciągania, stanowiącą podstawę naszej polityki informacyjnej. Właśnie przez przyciąganie mogę najlepiej dotrzeć do alkoholika, który wciąż jeszcze cierpi. Dziękuję Bogu, że za Jego sprawą przyciągnął mnie dobrze zaplanowany i ustalony program Dwunastu Kroków i Tradycji. Pokora i wsparcie moich trzeźwiejących współbraci umożliwiają mi praktykowanie aowskiej drogi życia - przez przyciąganie, a nie reklamowanie.
28 LISTOPADA
* Cytat: Niniejszy przekład z języka angielskiego jest udostępniany wyłšcznie do osobistego przeglšdania i korzystania, nie można go powielać, pobierać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób kopiować. A.A.W.S; Wszelkie Prawa Zastrzeżone.