x
Najbliższy chat on-line
odbędzie się w dniu

w godzinach
menu
a a a

Propozycja współpracy dla profesjonalistów

Wspólnota Anonimowych Alkoholików dokłada starań o to, aby jej program zdrowienia był powszechnie znany i dostępny dla wszystkich osób z problemem alkoholowym, które potrzebują pomocy. Najtrafniej naszą działalność oddaje ,,Deklaracja Odpowiedzialności'', która towarzyszy nam we wszystkich naszych poczynaniach.
,,Gdy ktokolwiek gdziekolwiek potrzebuje pomocy chcę by napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń AA i za to jestem odpowiedzialny.''

Ważnym sposobem informowania o skuteczności programu AA są spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych. Te wspólne działania mają na celu pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu w odnalezieniu drogi do trzeźwego życia. 
 
Najczęściej ilustracją zmian odbywających się pod wpływem AA jest wypowiedź osoby realizującej Program 12 Kroków, która opowiada jak było w jego życiu gdy pił, co się zadziało gdy zetknął się ze Wspólnotą AA i jak żyje obecnie. Następnie, w toku dalszej dyskusji są przekazywane informacje, jak postępować z nadużywającymi alkoholu, gdzie można skierować podopiecznego oraz odpowiada się na pytania zadane z sali. 

Anonimowi Alkoholicy reprezentowani w Polsce przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA Warszawa. ul. Chmielna 20 przygotowali dla Państwa specjalną bezpłatną ofertę. 
Oferujemy m.in:  
Przeprowadzenie mityngów informacyjnych o Wspólnocie AA w temacie szkoleń służb mundurowych, zajęć dla studentów medycyny, psychiatrii, szkolenia pracowników socjalnych lub innych zorganizowanych grup zawodowych np: kuratorów sądowych.  Proponujemy 2-godzinne  spotkanie informacyjne dla każdego kursu szkoleniowego na terenie całego kraju. Celem tych spotkań jest udzielenie informacji o Wspólnocie AA i jej programie jako często skutecznym sposobie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu. 

 

Informacje mogą spełniać dwa zadania:
dostarczają wiedzę o miejscu pomocy dla osób uzależnionych, wobec których podejmowane są różne profesjonalne interwencje.
być elementem profilaktyki uzależnień również dla przyszłych profesjonalistów.

 

Podczas spotkań informacyjnych oferowana jest literatura AA. 

W przypadku zainteresowania naszą propozycją prosimy o kontakt z Biurem Fundacji BSK AA w Warszawie tel. 22 828 04 94 w celu uzgodnienia warunków współpracy lub ze służbami Regionalnych Punktów Informacyjno - Kontaktowych AA.