x
Najbliższy chat on-line
odbędzie się w dniu

w godzinach
menu
a a a

Dla Profesjonalistów

Potwierdzanie uczestnictwa w mityngach AA

Niżej przedstawiamy wykaz grup AA, które posiadają pieczątki adresowe i mogą potwierdzić uczestnictwo Państwa podopiecznych w mityngu AA. 
 

Zasady potwierdzania uczestnictwa na grupie określa indywidualnie sama grupa. Jeśli Państwo chcecie wiedzieć jak to się odbywa najlepiej udać się na wybrany mityng AA (koniecznie otwarty bo na otwartym mityngu może przebywać każdy) i uzgodnić szczegóły z prowadzącym mityng. 
Najprawdopodobniej grupa dostosuje się do Państwa wymagań o ile nie będą one sprzeczne z naszymi zasadami. 

czytaj dalej
duchowni-pytaja-o-wspolnote-aa

Duchowni pytają o wspólnotę AA

Anonimowi Alkoholicy nie są stowarzyszeniem religijnym. A jednak bardzo wiele zawdzięczają duchownym różnych wyznań, którzy od samych początków wspólnoty, sięgających 1935 roku, okazują jej przyjaźń i wsparcie.
 
Źródłem tego przyjaznego stosunku jest zrozumienie i tolerancja - zrozumienie możliwości i ograniczeń AA jako wspólnoty oraz tolerancja dla słabości jej uczestników, mężczyzn i kobiet, których aspiracje duchowe mogą przewyższać ich ludzkie jedynie zdolności.
 
Mijałby się z prawdą kto by utrzymywał, że wszyscy uczestnicy AA są rozbudzeni duchowo. Wielu z nich również nie jest formalnie związanych z żadną doktryną religijną. Ale niezliczeni Anonimowi Alkoholicy - także ci, którzy nie wyznają żadnej religii - świadczą o tym, że zaznali odradzającej mocy płynącej z wzajemnego dzielenia się troską zawierzeniem i miłością.
 
Anonimowi Alkoholicy żywią nadzieję, że będą mogli nadal, jak dotychczas, występować jako pomocny sprzymierzeniec wszystkich duchownych, którym również leży na sercu sprawa zdrowienia alkoholików.

czytaj dalej

Jeśli jesteś profesjonalistą

Wspólnota AA rozwija się w Polsce dzięki przyjaciołom, którzy sami nie są dotknięci problemem, ale którzy mówią o Wspólnocie wskazując cierpiącemu alkoholikowi, że istnieją ludzie, którzy nie piją. Pomagają w znalezieniu miejsca na spotkania AA /Mityngi/ itp. Doświadczenie Wspólnoty wskazuje, że Przyjaciele Wspólnoty mają o wiele większe możliwości przekazywania informacji o AA niż sami alkoholicy. Dlatego też szukając sposobu na pozyskanie nowych przyjaciół naszej wspólnoty, chcemy zorganizować spotkanie informacyjne, w którym oprócz trzeźwiejących alkoholików mogliby wziąć udział lekarze, psychologowie oraz inne osoby, które profesjonalnie zajmują się leczeniem alkoholizmu. (...)

czytaj dalej