x
menu
a a a

Do Wydawców, Dziennikarzy, Fotoreporterów, Redaktorów i Producentów audycji radiowych i telewizyjnych

Zwracamy się do Państwa by dokonując prezentacji uczestników Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w środkach przekazu czynili to w następujący sposób:
Używając tylko imienia stosując techniki, które uniemożliwią rozpoznanie rozmówcy.

Anonimowość stanowi duchową podstawę naszej wspólnoty oraz zapewnia naszym członkom, że zdrowienie będzie ich sprawą osobistą. Często zdarza się, iż czynni alkoholicy unikają wszelkich źródeł pomocy, które mogą wyjawić ich tożsamość. 

Anonimowi Alkoholicy nie są związani z żadną organizacją czy instytucją, choć wiele z nich korzysta z programu zdrowienia XII Kroków AA. Wspólnota AA jest samowystarczalna w sensie finansowym i nie przyjmuje żadnych dotacji z zewnątrz. Nie jesteśmy specjalistami w dziedzinie uzależnień, oferujemy wsparcie ochotnicze, kiedy jeden alkoholik pomaga drugiemu, dzieląc się swym doświadczeniem. Dzięki informacji o AA w życzliwych nam na całym świecie środkach przekazu wielu alkoholików znalazło drogę do naszej wspólnoty. Było to możliwe dzięki Państwa wsparciu i za to dziękujemy. 

Jeżeli zawodowo zajmują się Państwo problematyką alkoholizmu i życzą sobie Państwo dodatkowych informacji 
prosimy o kontakt .