x
menu
a a a

Informacje o AA

artykul-jacka-alexandra-anonimowi-alkoholicy

Artykuł Jacka Alexandra "Anonimowi Alkoholicy"

Opublikowanie przez Jacka Alexandra „Anonimowych Alkoholików” w Saturday Evening Post z 1 marca 1941 roku, stało się kamieniem milowym w historii Wspólnoty. Chociaż wcześniej ukazał się już jeden artykuł w prasie krajowej, to relacja w Post o garstce mężczyzn i kobiet, którzy osiągnęli trzeźwość w AA, przyczyniła się do wzbudzenia fali zainteresowania Wspólnotą i jej ugruntowania w kraju i na świecie. Opowieść ta jest pamiątką rozwoju AA na przestrzeni kilku zaledwie lat. W 1941 roku około 2000 mężczyzn i kobiet z powodzeniem żyło programem AA. Dzisiaj liczba ta przekracza 2 000 000, a ponad 115 000 grup spotyka się regularnie w całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz w 180 innych krajach*

* Dane z 2000 roku

czytaj dalej
jak-rozumiec-anonimowosc

Jak rozumieć anonimowość

Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są ważniejsze od osobowości.

Jaki jest cel anonimowości we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików? Czemu często nazywa się ją najwspanialszą ochroną, jaką dysponuje wspólnota, zapewniającą jej nieprzerwane istnienie i rozwój?

czytaj dalej