x
Najbliższy chat on-line
odbędzie się w dniu

w godzinach
menu
a a a

Konferencja Służby Krajowej

Konferencja Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

 

Konferencja działa na rzecz AA w formie chronienia ich służb i jest tym ciałem, dzięki któremu Wspólnota AA może wyrażać swoje zapatrywania na wszelkie kwestie istotnych działań AA oraz odstępstwa od Tradycji AA (...)

 

We wszystkich działaniach Konferencja Służby Krajowej kieruje się duchem Tradycji AA, dbając o to, aby sama Konferencja SK nie stała się nigdy zalążkiem władzy, żeby nikt z członków Konferencji SK (...) nie znalazł się nigdy w pozycji władzy nad innymi jej członkami, żeby wszystkie ważne decyzje były wypracowane drogą dyskusji, głosowania i kiedy tylko będzie to możliwe - dążyć do jednomyślności.

 

Konferencja SK nigdy nie może występować wobec organizacji spoza Wspólnoty AA. Tak jak Wspólnota Anonimowych Alkoholików, której ona służy, tak samo Konferencja SK na zawsze pozostanie demokratyczna, zarówno w koncepcjach jak i w działaniu.

źródło: Karta Konferencji SK AA - listopad 2009 r.

 

Konferencja Służby Krajowej spotyka sie raz w roku w drugim tygodniu listopada.

Niżej zamieszczamy link do strony Konferencji. Strona zawiera materiały dla delegatów i jest zabezpieczona hasłem dostepu.

 

  Konferencja SK AA

 

Aby przejśc na stronę Konferencji kliknij na obrazek.