x
Najbliższy chat on-line
odbędzie się w dniu

w godzinach
menu
a a a

Kontakt

Niżej zamieszczone są dane kontaktowe Wspólnoty AA w Polsce.

 

INFOLINIA AA:
801 033 242

czynna we wszystkie dni tygodnia w godz. 8:00-22:00 

 

Uwaga! Infolinia obsługuje telefony stacjonarne i komórkowe.
W godzinach 8:00-16:00 wszytkie połączenia kierowane są do Biura Służby Krajowej AA w Warszawie. W pozostałych godzinach infolinia obsługiwana jest przez Punkty Informacyjno Kontaktowe Regionów AA w Polsce. Koszt połączenia jak za połaczenie lokalne, zgodnie z tabelą opłat operatora telekomunikacyjnego abonenta telefonu stacjonarnego. Koszt połaczenia z telefonu komórkowego ok 36 gr. za minutę połączenia.

 


Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce 
00-020 Warszawa
ul. Chmielna 20
tel. 22 828-04-94 (od pon.-pt. w gdz. 8:00-16:00)
e-mail: aa@aa.org.pl

 

Konto do wpłat w ramach VII Tradycji
(darowizny, wpłaty urodzinowe inne..) od uczestników AA, grup, intergrup i regionów: 
SANTANDER BANK POLSKA SA
nr konta: 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467

 


Adres do korespondencji
00-950 Warszawa 1
skr. poczt. 243

 


Adres redakcji biuletynu ,,ZDRÓJ''

ul. Chmielna 20
00-020 Warszawa
e-mail: zdroj@aa.org.pl
www: http://zdroj.aa.org.pl

 

Terytorium Polski zostało umownie podzielone na 13 Regionów AA. Kliknij na odpowiedni obszar na mapce a uzyskasz szczegółowe informacje teleadresowe służb danego regionu AA

Terytorium Polski zostało umownie podzielone na 13 Regionów AA. Kliknij na odpowiedni obszar na mapce a uzyskasz szczegółowe informacje teleadresowe służb danego regionu AA

pin poland-map
europe-map