x
menu
a a a

Kontakt

We kindly inform that you may find information about AA meetings daily, on working days, between 8am and 4pm at the following telephone number: +48 538 632 344

Информацию о собраниях АА можете получить по будням с 8 по 16 часов по следующему номеру телефона: +48 538 632 344

Інформацію про мітинги АА можете отримати у будні з 8 по 16 годину за наступним номером телефону: +48 538 632 344

 

Niżej zamieszczone są dane kontaktowe Wspólnoty AA w Polsce.

 

INFOLINIA AA:
801 033 242

 

czynna we wszystkie dni tygodnia w godz. 8:00 - 22:00 

 

Uwaga! Infolinia obsługuje telefony stacjonarne i komórkowe.
W dni robocze, godzinach 8:00 - 16:00 wszytkie połączenia kierowane są do Biura Służby Krajowej AA w Warszawie. W pozostałym czasie infolinia obsługiwana jest przez Punkty Informacyjno Kontaktowe regionów AA w Polsce. Koszt połączenia jak za połaczenie lokalne, zgodnie z tabelą opłat operatora telekomunikacyjnego abonenta telefonu stacjonarnego.

 


Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce 
00-677 Warszawa
ul. Piękna 31/37
tel. 22 828-04-94

(poniedziałek, wtorek, środa. 8:00 - 18:00; czwartek, piątek. 8:00 - 16:00)
e-mail: aa@aa.org.pl

 

Konto do wpłat w ramach VII Tradycji
(darowizny, wpłaty urodzinowe inne) od uczestników AA, grup, intergrup i regionów: 
Nr konta PLN:      33 1090 1043 0000 0001 0067 9467

Nr konta EUR:   PL43 1090 2590 0000 0001 4680 8044

Nr konta GBP:   PL80 1090 2590 0000 0001 4680 8057

Dla wpłat z zagranicy: kod Swift (BIC): WBKPPLPP

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 4 Oddział w Warszawie, ul. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.

 


Adres do korespondencji
00-950 Warszawa 1
skr. poczt. 243


Adres redakcji biuletynu ,,ZDRÓJ''

ul. Piękna 31/37
00-677 Warszawa
e-mail: zdroj@aa.org.pl
http://zdroj.aa.org.pl/

 

Terytorium Polski zostało umownie podzielone na 13 regionów AA oraz skupiający polskojęzyczne grupy w Europie - region Europa. Kliknij na odpowiedni obszar na mapce a uzyskasz szczegółowe informacje teleadresowe służb danego regionu AA

Terytorium Polski zostało umownie podzielone na 13 Regionów AA. Kliknij na odpowiedni obszar na mapce a uzyskasz szczegółowe informacje teleadresowe służb danego regionu AA

pin poland-map
europe-map