x
menu
a a a

Mityng Anonimowych Alkoholików

Mityng Anonimowych Alkoholików

Żadna określona forma nie jest najlepsza dla mityngu AA, ale niektóre sprawdzają się w działaniu lepiej niż inne.

Osoba prowadząca zazwyczaj otwiera mityng Preambułą AA. Niektórzy wzywają do chwili ciszy lub odmawiają Modlitwę o Pogodę Ducha. Inni czytają książki Anonimowi Alkoholicy – często część rozdziału 5 („Jak to działa”) lub rozdziału 3 („Więcej na temat alkoholizmu”). Na wielu mityngach grup rozdział lub część rozdziału z książki Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji odczytywany jest na głos. Nakłaniając uczestników mityngu do czytania prowadzący pomaga, szczególnie nowicjuszom, odczuć, że uczestniczą w życiu grupy.

Osoba prowadząca udziela głosu uczestnikom, którzy mogą się wypowiadać tylko na swój temat. Nie można oceniać i krytykować wypowiedzi innych.

Osoba prowadząca może podkreślić wagę zachowania anonimowości poza pomieszczeniem mityngu i dalej przestrzec obecnych, aby „wychodząc pozostawili poza sobą wszystko, co w zaufaniu zasłyszeli w tym pomieszczeniu”.

Wiele mityngów jest zamykanych wspólna chwila ciszy, po której może nastąpić odmówienie modlitwy, recytacja Deklaracji Odpowiedzialności lub innego tekstu AA.

 

 

 

Jaka jest różnica między mityngiem a grupą?

Większość członków AA spotyka się w grupach AA działających według definicji zawartej w długiej formie Trzeciej Tradycji. Jednakże część członków AA odbywa mityngi odbiegające od zwyczajowego rozumienia terminu "grupa". Tacy członkowie zbierają się zwykle w oznaczonym miejscu i czasie w celu odbycia mityngu, z powodów dyktowanych wygodą lub specjalnymi okolicznościami. Zasadnicza różnica między mityngami a grupami polega na tym, że że grupy AA zazwyczaj funkcjonują również poza wyznaczonymi godzinami mityngów, gotowe nieść pomoc związaną z Dwunastym Krokiem, gdy tylko jest ona potrzebna.

 

Jak zostać członkiem grupy AA?

"Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia". (Tradycja Trzecia). Tym samym uczestnictwo w grupie nie wymaga żadnego formalnego starania się. Tak jak jesteśmy członkami AA, jeżeli mówimy, że nimi jesteśmy, tak też jesteśmy członkami grupy, jeżeli mówimy, że nimi jesteśmy.

 

Różnica między otwartymi a zamkniętymi mityngami AA

Celem wszystkich mityngów AA, jak stwierdza Preambuła AA, jest "dzielenie się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu". W tym celu grupy AA mają zarówno mityngi otwarte jak i mityngi zamknięte.

Zamknięte mityngi są tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i mają "pragnienie zaprzestania picia".

Otwarte mityngi są dostępne dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu Anonimowych Alkoholików. Osoby nie będące alkoholikami mogę brać udział w otwartych mityngach w roli obserwatorów.

W obu typach mityngów prowadzący AA może poprosić, aby uczestnicy ograniczyli swoje wypowiedzi do spraw dotyczących zdrowienia z alkoholizmu.

Otwarte czy zamknięte mityngi grup AA są prowadzone przez uczestników AA, którzy decydują o przebiegu swoich mityngów.

 

Macierzysta grupa AA

"Tradycyjnie, większość członków AA uważało na przestrzeni lat za istotne, aby należeć do jednej grupy, którą nazywają grupą macierzystą. Jest to grupa, za którą czują się odpowiedzialni i gdzie starają się podtrzymywać przyjaźnie. I chociaż wszyscy uczestnicy AA są zazwyczaj mile widziani we wszystkich grupach i czują się jak w domu na każdym z mityngów, pojęcie grupy macierzystej wciąż pozostało najsilniejszą więzią członka AA ze Wspólnotą".

Wraz z przynależnością do grupy macierzystej jej członkowie mają prawo do głosowania nad kwestiami, które mogą mieć wpływ na grupę, a także wpływają na AA jako całość - proces, który jest kamieniem węgielnym struktury służby AA. Tak jak we wszystkich sprawach sumienia grupy, każdy uczestnik AA ma jeden głos; a ten, w idealnej sytuacji, jest wyrażany poprzez grupę macierzystą.

Na przestrzeni lat sama istota siły AA pozostawała w grupie macierzystej, która, dla wielu z nas - jej członków, staje się naszą poszerzoną rodziną. Kiedyś odizolowani przez nasze picie, znajdujemy w grupie macierzystej trwały i ciągły system wsparcia, przyjaciół i bardzo często sponsora. Uczymy się także z pierwszej ręki, przez działanie grupy, jak przedkładać "zasady przed osobistymi ambicjami" w celu niesienia posłania AA.

Wypowiadając się o swojej własnej grupie jeden z członków mówi: "Częścią mojego zaangażowania jest pokazywanie się na mityngach mojej grupy macierzystej, witanie nowo przybyłych przy drzwiach i okazywanie im uwagi, bycie dla nich dostępny - robię to nie tylko dla nich ale dla siebie. Inni uczestnicy grupy to osoby, które mnie znają, słuchają mnie i prostują mój kurs, gdy zbaczam na manowce. Dają mi swoje doświadczenie, siłę i miłość AA, umożliwiające mi dalsze przekazywanie posłania alkoholikowi, który wciąż cierpi".

 

Samowystarczalność - Siódma Tradycja

Nie ma żadnych opłat czy składek za uczestnictwo w AA, ale mamy wydatki jak czynsz, napoje, książki i broszury zaaprobowane przez Konferencję AA, ulotki z terminami mityngów oraz datki na Służbę Krajowę AA, region i intergrupę. Zgodnie z Siódmą Tradycją grupa może "puścić w obieg kapelusz" a uczestnicy są zachęcani do dobrowolnych datków.

 

 

Kawa, herbata i wspólnota

Wielu uczestników AA stwierdza, że ich krąg przyjaciół z AA bardzo się rozszerzył w rezultacie czasu na kawę i rozmowę przed i po mityngach.

W większości grup uczestnicy mityngu sami przygotowują kawę i herbatę i sami sprzątają po spotkaniu. Często słyszy się Anonimowych Alkoholików mówiących, że po raz pierwszy poczuli się „jak członkowie", gdy zaczęli robić kawę i herbatę, pomagać przy ustawianiu krzeseł, czy zmywać szklanki. Niektórzy nowicjusze, stwierdzają, że takie czynności pozwalają im pozbyć się nieśmiałości i ułatwiają im poznanie i rozmowę z innymi.

 

 

Waga anonimowości

Zachowanie anonimowości na płaszczyźnie publicznej

Występując jako członkowie AA w radiu, telewizji lub filmach powstrzymujemy się od pokazywania naszych twarzy i ujawniania naszych nazwisk.

W artykułach drukowanych, na stronach internetowych oraz w poczcie elektronicznej, identyfikujemy się tylko imieniem i inicjałem nazwiska.

Używamy tylko naszego imienia i inicjału nazwiska występując jako uczestnik AA na spotkaniach poza AA. (Patrz broszura: "Jak mówić oAA poza AA").

Nie umieszczamy "AA" na kopertach wysyłanych pocztą, nawet na korespondencji skierowanej do członków czy grup AA. W materiałach, które mają zostać umieszczone na tablicach ogłoszeniowych AA i wydrukowane w programach AA, które może zobaczyć wielu ludzi, opuszczamy nazwiska i tytuły identyfikujące wszystkich uczestników AA takie jak "Wielebny Ojciec", profesor czy sierżant.

 

 

Rozumienie anonimowości na płaszczyźnie grupy

Możemy używać imion wewnątrz grupy. Równocześnie szanujemy prawo innych uczestników wspólnoty do zachowania swojej własnej anonimowości, tak jak sobie tego życzą i tak ściśle jak sobie tego życzą. Niektóre grupy posiadają listę imion i numerów telefonów dobrowolnie podanych przez ich członków i mogą udostępnić listę telefonów, ale tylko do wglądu członków grupy.

Nie powtarzamy niczyich osobistych wypowiedzi z mityngów AA. Słowo "anonimowi" w naszej nazwie jest obietnicą zachowania tajemnicy. Poza tym, jedyną historią zdrowienia, jaką możemy się naprawdę podzielić jest nasza własna.

W naszych osobistych relacjach z niealkoholikami - i z tymi, którzy jak sądzimy mogą mieć problem z alkoholem - wolno nam powiedzieć, że jesteśmy zdrowiejącymi alkoholikami (nie rozgłaszając imion innych uczestników AA), chociaż dyskrecja jest zalecana. Tutaj nasza otwartość może pomóc w niesieniu posłania.

Powstrzymujemy się od filmowania naszych wystąpień i mityngów AA, które mogłyby zostać ujawnione (rozpowszechnione) publicznie. Zgodnie z zaleceniami Konferencji Służb Ogólnych, która odbyła się w 1980 r., mądrzej jest, aby wystąpienia członków AA nie były wygłaszane osobiście, aby uniknąć przy filmowaniu pokusy stawiania osobistych ambicji przed zasadami lub gwiazdorstwa wśród Anonimowych Alkoholików.

Więcej informacji o tej ważnej Tradycji, można znaleźć w broszurze AA "Jak rozumieć anonimowość".