x
menu
a a a

Dolnośląski

Region AA Dolnośląski

 

Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK)

czynny od pon. do pt. od 16:00 do 20:00 

Telefon: 71 321 21 24 

 Adres: 50-244 Wrocław Plac Św. Macieja 5

e-mail: pik009@aa.org.pl

****************************************

Grupa 12 Kroku

Numer do kontaktu z Koordynatorem G12K w Regionie AA Dolnośląski.

Telefon: 506 434 850

********************************************

Region AA Dolnośląski

e-mail: dolnoslaski@aa.org.pl

Adres: 50-244 Wrocław Plac Św. Macieja 5

Data powstania: 1981 rok

Termin spotkania rady regionu: Spotkania ustalone wedle grafiku sporządzonego na cały rok

Miejsce spotkania rady regionu: pl. Św. Macieja 5 i na zaproszenia Intergrup jeden raz w roku

Istotne informacje: Istotne informacje: Z dniem 01 stycznia 2017 roku, Punkt Kolportażu przy Regionie został zlikwidowany, literaturę AA można zakupić w każdej z sześciu Intergrup wchodzących w skład struktur Regionu AA Dolnośląski.

 

Subkonto Regionu AA Dolnośląski 

Dane do przelewu: Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

ul. Piękna 31/37, 00-677 Warszawa                                                                                                                                          

nr. konta: 97 1500 1777 1217 7008 6776 0000                                                                                                                 

KONIECZNIE Z DOPISKIEM: DAROWIZNA – Grupa AA, (Nazwa Grupy) Intergrupa (Nazwa Intergrupy) – Region AA Dolnośląski

 

Obszar działania Region AA Dolnośląski: https://spis.aa.org.pl/index.php/meetings/?tsml-day=any&tsml-district=region-dolnoslaski

**************************************************

 

INTERGRUPA "MILLENNIUM"

e-mail:  millennium009@aa.org.pl

Adres: 50-244 Wrocław, pl. Św. Macieja 5

Data powstania: 10.06.2000 rok

Termin spotkania: Zawsze sobota (data ustalana przez Służby Intergrupy).

Istotne informacje: Jest możliwość zakupienia literatury na spotkaniu roboczym Intergrupy.

Obszar działania:  https://spis.aa.org.pl/index.php/meetings/?tsml-day=any&tsml-district=intergrupa-milenium

 

INTERGRUPA "MOST"

e-mail: most009@aa.org.pl

Adres: ul. Jana Pawła II 50 D, 59-700 Bolesławiec

Data powstania: Styczeń 2011 rok

Termin spotkania: Zawsze sobota (data ustalana przez Służby Intergrupy).

Istotne informacje: Na spotkaniu roboczym Intergrupy można zakupić literaturę AA.

Obszar działania: https://spis.aa.org.pl/index.php/meetings/?tsml-day=any&tsml-district=intergrupa-most-region-dolnoslaski

 

INTERGRUPA "ODRA"

e-mail: odra009@aa.org.pl

Adres: 50-244 Wrocław, pl. Św. Macieja 5

Data powstania: czerwiec 2002 rok

Miejsce spotkania Intergrupy: Siedziba IG Odra pl. Św. Macieja 5

Istotne informacje: Jest możliwość zakupienia literatury na spotkaniu roboczym Intergrupy.

Obszar działania: https://spis.aa.org.pl/index.php/meetings/?tsml-day=any&tsml-district=intergrupa-odra

 

INTERGRUPA "PIASTOWSKA"

e-mail: piastowska009@aa.org.pl

Termin spotkania: Druga sobota miesiąca

Data powstania: 07.09.1994r.

Adres: ul. II Armii Wojska Polskiego 34, 59-220 Legnica

Istotne informacje: Dom Matki Teresy z Kalkuty. Na spotkaniu roboczym Intergrupy można zakupić literaturę AA.

Obszar działania: https://spis.aa.org.pl/index.php/meetings/?tsml-day=any&tsml-district=intergrupa-piastowska

 

INTERGRUPA "ŚLĘŻA"

e-mail: sleza009@aa.org.pl

Adres: ul. Komuny Paryskiej 17/1, Wrocław

Data powstania: grudzień 2002 rok

Istotne informacje: Jest możliwość zakupienia literatury na spotkaniu roboczym Intergrupy.

Obszar działania:  https://spis.aa.org.pl/index.php/meetings/?tsml-day=any&tsml-district=intergrupa-sleza

 

INTERGRUPA "WAŁBRZYSKA"

e-mail: walbrzyska009@aa.org.pl

Adres: ul. Sienkiewicza 40, 58-310 Szczawno Zdrój

Data powstania: 03.02.1996 rok

Miejsce spotkania Intergrupy: Siedziba Intergrupy (pozostałe co dwa miesiące spotkania w terenie).

Istotne informacje: Jest możliwość zakupienia literatury na spotkaniu roboczym Intergrupy.

Obszar działania: https://spis.aa.org.pl/index.php/meetings/?tsml-day=any&tsml-district=intergrupa-walbrzyska