x
Najbliższy chat on-line
odbędzie się w dniu

w godzinach
menu
a a a

Polityka prywatniści

Polityka dotycząca prywatności i bezpieczeństwa

 

,,Ziemię pokrywa ogromna sieć komunikacyjna docierająca nawet w najdalsze jej zakątki... nic nie jest ważniejsze dla przyszłego dobrobytu AA niż sposób w jaki użyjemy kolosa nowoczesnej komunikacji. Używana niesamolubnie i dobrze może ona dać rezultaty przekraczające nasze teraźniejsze wyobrażenie''.

 

Bill W. , The AA Grapevine, Inc. , listopad 1960 r.

 

To jest polityka dotycząca prywatności (zwana dalej ,,polityka prywatności'') dla strony internetowej Wspólnoty AA w Polsce (zwaną dalej ,,Strona''). Strona jest udostępniania przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA (zwaną dalej ,,BSK AA'' lub ,,nasza''). Niniejszy dokument wyznacza naszą politykę dotyczącą zbierania, użytkowania i ujawniania pewnych informacji dotyczących Państwa i Państwa użytkowania Strony. Korzystanie przez Państwa z tej strony oznacza zrozumienie i akceptację warunków niniejszej Polityki Prywatności.

Fundacja Biuro Służby Krajowej ceni prywatność i bezpieczeństwo użytkowników naszej Strony. W tym celu podejmujemy wysiłki ochrony Państwa osobistych informacji i bezpieczeństwa naszej Strony.

 

Informacje Osobiste

Z zasady nie prosimy ani nie zbieramy informacji osobistych osób odwiedzających naszą Stronę, poza sytuacjami zapisywania się na prenumeratę naszych biuletynów lub dokonywania zakupów ze sklepu internetowego. W takich sytuacjach wymagamy jedynie niezbędnych informacji osobistych takich jak imię, nazwisko, adres i adres mailowy.

Podane przez Państwa informacje osobiste są używane przez nas do składania i monitorowania zamówień i w celu dokonywania innych rozliczeń wewnętrznych. Informacje te nie są udostępnianie osobom trzecim z wyłączeniem osób, które są naszymi dostawcami usług, świadczą usługi administracyjne lub inne w naszym imieniu, lub w sytuacjach kiedy wymaga tego prawo.

 

Informacje osobiste, które nam Państwo udostępniają powinny być uaktualnianie, mogą też zostać przez Państwa usunięte - dajemy Państwu taką możliwość.

 

Bezpieczeństwo

Naszą działalność w internecie zabezpiecza firma Home.pl sp. j..

Strona internetowa działa na serwerze zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa, którego oprogramowanie jest cyklicznie uaktualniane. Jednak z powodu otwartej natury Internetu nie możemy i nie gwarantujemy, że żadna z informacji przechowywanych na naszych serwerach lub przekazywanych od i do jakiegokolwiek użytkownika Strony, nie zostanie udostępniona osobom nieupoważnionym. Korzystając z tej strony potwierdzają Państwo zrozumienie i zgodę na takie ryzyko.

 

Pliki typu cookie

Fundacja BSK AA używa plików typu cookie, aby ułatwić zamawianie z naszego sklepu internetowego, logowanie do stron zabezpieczonych hasłem dostępu, korzystanie z forum i chat'a. Pliki ,,cookie'' mogą być wykorzystywane również do monitorowania Strony jednak gromadzone są wtedy tylko informacje nieosobiste oraz odpowiednio zagregowane dane techniczne. Takie informacje będą użyte jedynie w celu poprawienia jakości naszej Strony i oferty oraz byśmy lepiej mogli rozumieć potrzeby naszych użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Poczta elektroniczna

Jeśli zamówią Państwo u nas produkty lub usługi mogą Państwo otrzymywać od nas maile związane z przetwarzaniem Państwa zamówień i prenumerat. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę (opcja na Stronie) na otrzymywanie od nas komunikatów o aktualnościach lub innych zdarzeniach, Państwa adres będzie wykorzystany jedynie w tym celu. Jeżeli chcą Państwo zostać usunięci z naszej listy mailowej mogą się Państwo z nami skontaktować bezpośrednio, za pomocą adresu

webmaster@aa.org.pl.

 

Komunikator internetowy

Fundacja BSK AA wykorzystuje komunikator internetowy do przesyłania istotnych informacji dla uczestników ruchu Anonimowych Alkoholików.

Adresy e-mail zgromadzone w komunikatorze nie są wykorzystywane w żaden inny sposób niż tylko do przekazywania informacji wewnętrznych AA. Baza adresowa komunikatora jest zabezpieczona przed niewłaściwym użyciem oraz nie zawiera żadnych wpisów mogących złamać anonimowość korzystających z niego użytkowników lub ujawnić ich dane osobowe. Wpisanie oraz usunięcie adresu e-mail do/z komunikatora odbywa się tylko i wyłącznie poprzez osobisty kontakt użytkownika z odpowiednimi służbami Regionów AA w Polsce.

 

Forum dyskusyjne oraz chat

Uznajemy, że elektroniczne Forum Dyskusyjne oraz Chat jest idealnym narzędziem do przekazywania informacji o AA oraz ułatwia komunikację wewnętrzną. Zapewniamy, że żadne z tych narzędzi, udostępnionych na naszej Stronie, nie będzie przetwarzać danych osobowych użytkowników w innych celach niż w celu wysłania powiadomienia o nowym wpisie do Forum lub przesłaniu zapisu rozmowy z Chat'a.

 

Strony internetowe osób trzecich

Tradycyjnie nasze strony internetowe nie zawierają żadnych linków do stron internetowych osób trzecich będących poza serwerem w domenie aa.org.pl. Niemniej jednak niektórzy dostawcy oprogramowania, z którego korzystamy, w ramach umowy licencyjnej, mogą życzyć sobie umieszczenia ich linku na naszej stronie. Informujemy, że nie mamy kontroli nad stronami osób trzecich w związku z tym nasza Polityka Prywatności nie stosuje się do tych stron.

 

Akceptacja niniejszej polityki

Korzystając z tej strony wyrażają Państwo akceptację naszej Polityki Prywatności. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na niniejszą Politykę Prywatności, prosimy nie używać tej Strony. Zachowujemy prawo, wedle naszego uznania, do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym terminie, bez konieczności informowania Państwa. W związku z tym użytkownicy Strony powinni od czasu do czasu przeglądać niniejszą Politykę Prywatności w celu zapoznania się ze zmianami. Kontynuacja korzystania z naszej Strony po wprowadzeniu zmian oznacza, że akceptują Państwo te modyfikacje.

 

Pytania związane z Polityką Prywatności Strony należy kierować na adres:

 

Fundacja Biuro Służby Krajowej

Anonimowych Alkoholików w Polsce

ul. Chmielna 20,

00-020 Warszawa

tel./fax: +48 (22) 828-04-94

webmaster@aa.org.pl